ДОМ 3 - 9.1%

 

ДОМ 5 - 17.2%

 

ДОМ 9 - 67%

 

ДОМ 10 - 68%

 

ДОМ 13 - 67%

 

ДОМ 14 - 35%

 

ДОМ 15 - 62%

 

ДОМ 16 - 66%